Skip to content

För att jag skall kunna utveckla mitt avelsarbete, kommer jag att spara avkommor. Jag vill inte ha för många katter i mitt hem samtidigt för alla katternas välbefinnande. Detta medför därför att jag kommer att behöva hjälp av dig som kan tänka dig att bli fodervärd. Tveka inte att höra av dig om du är intresserad, vill veta mer eller har några funderingar.

Jag placerar ut katter hos fodervärdar och detta gör jag för att jag tycker att det är viktigt att katterna får bo i en trevlig och mysig familjemiljö redan när katten lämnar sin mamma som kattunge. Det är där du som kan tänka dig att vara fodervärd kommer in.

Att vara fodervärd innebär att katten flyttar till fodervärden, men att jag (överlåtaren) äger katten och har rätt att ställa ut och att använda den i avel i en omfattning och under en tidsperiod som vi avtalar om och som framgår av fodervärdsavtalet. Detta kan se lite olika ut, men innebär att jag vill ha 1-2 kullar för en honkatt. Kommer vi efter uppnådda kullar överens om ytterligare en kull, får du som fodervärd ersättning av mig. När fodervärdsavtalet löpt ut, kastreras katten, ett ägarbyte görs och katten övergår i fodervärdens ägo, för resten av kattens liv.

En hankatt vill jag i regel använda till omkring 5 parningar som resulterar i konstaterad dräktighet hos honan med levande kattungar vid 6 veckors ålder. Det beror dock på hur hanen utvecklas och kan även innebära att det blir 1-2 parningar om passande hona finns tillgänglig.

Som ägare till katten står jag för alla kostnader (tester och dylikt) som har med avel och utställning att göra. Fodervärden betalar alla kostnader runt kattens vardag. Eventuella veterinärräkningar, som inte har med dräktighet eller aveln att göra, kvalitéfoder torr som blöt, sand, toalåda, klätterträd, leksaker mm betalas av fodervärden.

Ingen tidigare erfarenhet av kattuppfödning krävs, men däremot måste man ha ett stort intresse och gärna vilja lära sig. Fodervärden sköter mamman och ungarna hos sig enligt instruktioner från mig.
När kattungarna är minst 12 veckor gamla flyttar de till sina nya hem.

Hona

En hona på foder besöker den hane som jag har planerat in för blivande kattungar och är då hemifrån ett par dygn. Det får inte finnas andra fertila katter hos fodervärden (om du inte är fodervärd till fler av mina katter) och honan får sina kullar hos fodervärden. Fodervärden kontaktar mig så fort kattungarna är på väg, men måste kunna vara närvarande när förlossning är beräknad. Både honkatten och hennes kull är mitt ansvar.
Fodervärden får då också räkna med att jag som uppfödare regelbundet hälsar på under kullens uppväxt. Jag som uppfödare är ansvarig för alla katter som föds och växer upp under mitt stamnamn! När honan har fått sina kullar som vi har avtalat om, så görs ägarbyte till fodervärden och katten är då kastrerad och får njuta av livet som sällskapskatt hos dig.

Går det att ångra sig?

Ja, men precis som när du köper en egen katt så är det ett stort ansvar att ta hand om ett liv. Katten bryr sig inte om att jag står som ägare – den kommer att se dig som sin matte eller husse. Ta inte en foderkatt “på prov”, utan tänk igenom ditt eventuella fodervärdskap lika mycket eller ännu mer än ett kattköp. Alla katter är värda lyckliga och långvariga hem livet ut. Ibland finns det goda skäl till varför fodervärdskapet måste omprövas, kanske har din livssituation förändrats på ett sätt som du inte kunnat förutse. En avelskatt har ett högt värde i min avel, i pengar rör det sig om 10000-18000 kronor och det är så viktigt att du förstår att det inte är en gratiskatt. Om du inte är säker att detta är något som du verkligen vill och kan ställa upp på, med all den tid det kommer att ta, och allt jobb det innebär (efter det att vi har gått igenom avtalet ordentligt), då är mitt råd att du låter bli. Det är så viktigt att vi båda vet med all säkerhet vad det gäller och förväntas. En bra kommunikation/samarbete med varandra är en förutsättning för att detta skall lyckas. Och framför allt att katten har det bästa tänkbara hemmet för resten av sitt liv hos dig som fodervärd och blivande djurägare!

Hane

En hane på foder ska vara ensam om att vara fertil katt i hemmet. Kastrerade katter går bra som sällskap. En hane på foder ska genomföra sina parningar hos fodervärden. En del hankatter blir fertila tidigt och detta kan ibland leda till problem men behöver inte bli det. En fertil hankatt kan (men långtifrån alltid) skrika, jama och vara rastlös. I värsta fall kan han också börja strila/markera. Detta är naturligtvis jobbigt både för ägare/fodervärd och för katten. För en sådan katt är det viktigt att se till att tiden som fertil avelskatt blir så kort som möjligt. När hanen har genomfört sina parningar som vi har avtalat om, så görs ägarbyte till fodervärden, katten är då kastrerad och får njuta av livet som sällskapskatt. Normalt rör det sig om 5 parningar, där honan blir dräktig med levande kattungar.

SE*Quinaldo´s Otto ifrån min Palindromkull 2022
Vem passar att vara fodervärd?

Du behöver absolut inte ha någon erfarenhet av avel eller utställning. Kanske känner dig nyfiken på utställning eller kanske framtida uppfödarplaner. Att vara fodervärd gör att du får prova på allt detta med hjälp av en registrerad uppfödare. De katter som sätts ut på foder är av bra kvalitet och utställningar kan därför bli riktigt roligt.
Du får också möjlighet att testa vad kattuppfödning innebär på gott och ont med stöd av mig som uppfödare.
Kanske du som älskar katter, men inte har något intresse för utställningar eller framtida avelsarbete men gärna skulle uppleva se en kull födas och växa upp. På detta vis får du möjlighet till detta samtidigt som allt som rör avel sköts av en kunnig uppfödare som också finns till hands och är ansvarig hela vägen. Du får ta del av en uppfödares arbete, eller uppleva en kattungekull växa upp där det är din blivande katt som är förälder. Eventuellt kanske du vill följa med på utställningar eftersom katten känner dig bäst, kanske efter att fodervärdsavtalet är avslutat, så vill du fortsätta ställa ut katten som kastrat.
Det kan förstås finnas andra skäl till att bli fodervärd – Kanske har du köpt en katt i en tidigare kull och vi redan känner varandra och detta känns som rätt steg att ta?

Vem vill jag ha som fodervärd?
  • Du som är ärlig, älskar katter, tar ansvar, alltid kommer att sätta kattens bästa främst, har tid och tålamod och bor inte längre än 5 mil från Uppsala.
  • Du som har fastnat för just kattrasen Ragdoll
  • Dig som personkemin stämmer med
  • Du som har tid och lust att sätta av den tid som behövs för att föda upp kull – hona
  • Du som har tålamod och lust att lära känna en härlig hankatt – hane
  • Du som inte har några andra fertila katter hemma, om inte du har fler katter från mig på foder.
  • Du som kan garantera att katterna endast vistas inomhus, i innätad rastgård eller balkong och respekterar och följer kontraktet.

Låter det som om fodervärd skulle kunna vara något för dig? Skriv ett mail och berätta mer om dig själv.

Hälsningar Elin

CH SE*Quinaldo´s Fizzypop JW till VÄ CH S*Vallhovstassens Fideli HÖ